İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

OMD tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı, geliştirmeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefler

Başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz, “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” dır

OMD, bu bağlamda;

İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunması için her seviyede anlaşılabilir, izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamayı,
Yöneticilerin liderliğinde, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,,
Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerine danışılarak katılımlarını sağlamayı,

taahhüt eder.