Amacımız yalın yönetim kültürünün şirket geneline yayılımını sağlamak, çalışanların yalın
araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek, uçtan uca tüm iş süreçlerinde israf ve anormalliklerin
ortaya çıkartılmasını, kalıcı çözümlerin hayata geçmesini sağlamaktır.

Stratejik planlama yapma, şirket
hedeflerini belirleme, birimlere
indirgeme sistem ve süreçlerini
tasarlamak, hayata geçirmek

Finansal ve müşteri memnuniyeti
hedeflerini yakalamak için kritik
iş süreçlerini analiz etmek,
yalınlaştırmak, geliştirmek

Yalın kavramlarının anlaşılmasını
sağlamak, bireysel ve takım
kaizenleri ile uygulama
yetkinliklerini geliştirmek

GELİŞİM İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLERİ BİRLİKTE VE SAHADA UYGULAMAYA DAYALI BİR YAKLAŞIMLA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIIYORUZ

OMD Grup olarak mevcut durumu yerinde analiz eden, problem çözüm sürecine çalışanları da dahil ederek süreklilik arzeden bir öğrenme ve katılımcı kaizen kültürü oluşturmaya dayalı bir çalışma stratejisini önemsiyoruz, uyguluyoruz.

Hedefin Belirlenmesi

Gelişim ihtiyacı olan hedef
metriklerinin belirlenmesi

Mevcut Durum Analizi

Sahada yerinde gözlem ve araştırma yapılması, altta yatan problemlerin bulunması

Hedefin Durumu

5 Neden yaklaşımı ile problemlerin kök nedenlerinin ortaya çıkarılması

Uygulama

Kök nedenleri ortadan kaldıracak eylemlerin belirlenmesi, uygulanması

Doğrulama

Durumu birlikte analiz eder, fırsatları arar, tartışır ve çözümler üretiriz.

Yegane amacımız, israflardan arındırılmış, müşteri beklentilerine uygun maliyet, kalite ve zamanlama performansına sahip yalın iş süreçlerinin ve bu iş süreçlerini yöneten çalışanların yetkinliklerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

”Tek yaptığımız müşteri bize sipariş verdiği andan parasal kazancı tahsil ettiğimiz ana kadar geçen zaman çizelgesine sürekli bakmak ve değer katmayan süreçleri azaltarak termin süremizi kısaltmaktır.” – Taichi Ohno

Neden Biz...

İnsanı çalışmanın kilit unsuru addediyoruz.Sürece dahil olan çalışanlarla birlikte sahada yerinde ve birlikte çalışıyoruz. Saha operatörleri ve yöneticileri ile birlikte hareket etmekte ve çözümleri birlikte üretiyoruz.
Paydaşlarımıza özel çözümler tasarlamaya gayret ediyoruz, şablon çözümlerden kaçınmayı hedefliyoruz.
Faaliyetlerimizin Yalın Düşünce ekseninde anlaşılıp içselleştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. İşin kurmay yöneticilerinin anlayıp sahiplenmesini sağlamayı birincil hedefimiz olarak görüyoruz.
Teorik düzeyde oluşan çözümleri, uygulayarak valide ediyoruz. Yanılma olasılığını da dikkate alan bir risk yönetimi yaklaşımı sergiliyoruz.
Sorunlara geçici çözümler değil, kök nedenleri ortadan kaldıracak kalıcı çözümler getirmeye uğraşıyoruz.
Ekibimiz Toyota ve çeşitli imalat firmaları bünyesinde uzun yıllar çeşitli fonksiyon ve kademelerde görev almış deneyimli bireylerden oluşmakta. Müşterilerimizin beklentilerini anlıyor,uzun vadeli ve güvene dayalı paydaş ilişkileri kurmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz

Firmalar verimsizlik kayıplarını fark ettiğinde, iyileştirme faaliyetleri sayesinde ne kadar maliyet azaltımı, kapasite artışı sağlayabileceklerini daha net anlamaya başlarlar. Yalın faaliyetlerinin değer katmaya başladığı an bu farkındalık oluşumu aşamasıdır.

Bizi Tercih Edenler

+0

Firma

+0

Proje

+0

Eğitim

+0

Personel