İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsana ve Emeğe Saygı
Şirketimizin hedeflerine uygun, nitelikli adayları seçmek.
Katılımcı ve öğrenen organizasyonlar oluşturmak.
Çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek, işletmeye ve topluma faydalı bireyler haline getirmek.
Çalışanlarımızı İşletmemizin en değerli varlığı olarak görmek.
Eşitlik ilkesi gereği firmamızdaki herkese kendini, geliştirme ve kariyer açısından yükselme fırsatı tanımak.
Çalışanlarımızın gelişmesini, performans değerlendirme ve yetkinlik bazlı kariyer planlaması yöntemleriyle izlemek.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini, çalışanlarımızın kalitesiyle eşdeğer olarak görmek.
İşçi ve İşveren ilişkilerinde örnek bir firma olmak.