LGP (Lider Gelişim Programı)

Eğitimin Amacı
Bireysel anlamda liderlik becerilerinin gelişimini sağlamak esas amaçtır. Bu eğitimle Liderin görevi olan «Üretim Ön Koşullarının sağlanması, Standart İşin Tam Olarak Uygulanması, Rutin Bakım, Anormal Durumlara Müdehale ve Anormallik yönetimi ( görselleştirme)» konularında bilgilendirilip, bu bilgileri sahada uygulamaları sağlanacaktır.
Eğitimin İçeriği
Eğitim öncesi ve sonrası bilgi ölçümü?
Sınıfta belirlenen seneryo üzerinden uygulama?
Üretim ön koşulları nedir ve nasıl sağlanır?
Standart iş nedir ve nasıl kontroledilip uygulanır?
Rutin bakımda üretim hatlarının önemi?
Anarmal durum nedir ve nasıl müdahale edilir?
Görsel yönetim nedir ? Ne işe yarar? Nasıl uygulanıp takip edilir?
Hedef Kitle
Liderler
Eğitim Süresi
3g Sınıf/3g Saha
Katılımcı Sayısı
10 – 12 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Liderler görev ve sorumluluklarının ne olduğunu, iyi bir hat yönetiminin neden gerekli olduğunu ve nasıl yapılacağını, görsel yönetimin ne olduğunu ve ne işe yarayacağını, planlı bir şekilde problem tespiti yapıp karşı önlemleri alarak sorumlu oldukları bölümü yönetmenin nasıl ve ne şekilde yapabileceklerini anlayıp uygulayacak hale gelecekler.