Üretim Maliyeti Yönetimi

Eğitimin Amacı
Eğitimin amacı; katılımcıların üretim aşamalarında maliyet yönetimini yapabilecek ve detaylandırabilecek duruma gelmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda maliyet – kalite arasındaki bağı kurmaları ve bütçe hazırlama konusunda bilinçlenmeleri beklenmektedir.
Eğitimin İçeriği
Maliyet Yönetimi ve Temel Mantığı
Maliyetin Korunması
Maliyet Kaizeni
Maliyet Yönetiminde Problem Çözümü
Maliyet Yönetim Döngüsü
Maliyet ve Kalite
Bütçe Hazırlama Aşaması
Hedef Kitle
Yıllık Bütçe ile Çalışan Liderler
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Üretim alanında maliyet yönetimini yapabilmek ve detaylarını görebilmek.
-> Maliyet ve kalite arasındaki ilişkiyi kurabilmek.
-> Bütçenin gereklerini anlamak.