5S (Üretim – Ofis)

Eğitimin Amacı
5S, şirketlerin kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli olan güvenli, düzenli, temiz ve verimli çalışma ortamının hazırlanma aşamalarını anlatan 5 adımı temsil etmektedir. Bu 5 adımın asıl amacı israfları önleyerek işleri daha kolay ve zamanında, düşük maliyetlerle yapılmasını sağlamaktır. Eğitimin amacı daha düzenli ve temiz bir çalışma ortamını standart haline getirip bunu daha iyiye taşıma konusunda neler yapılabileceğini katılımcılara aktarmaktır.
Eğitimin İçeriği
5S Tanımı ve Kazandırdıkları
Seiri: Ayıklama
Seiton: Düzenleme
Seiso: Temizleme
Seiketsu: Standartlaştırma
Shitsuke: Geliştirme
5S Saha Uygulamaları
5S Sisteminin Organizasyona Yayılması
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1 gün Sınıf / 5 gün Saha
Katılımcı Sayısı
15 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> İş alanına düzen getirilerek olası iş kazalarının önüne geçilecek.
-> Ekipmanların kaybolması, zarar görmesi gibi maliyet artırıcı konular en alt seviyeye inecek.