Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Amacı
Çalışma ortamlarında problem her an karşılaşılabilecek bir olgudur. Önemli olan problemi görebilmek ve tanımlayabilmektir. Problemleri fırsata çevirmek ve mevcut durumu daha iyi bir noktaya taşımak kişilerin problemlere bakış açılarıyla mümkün olmaktadır. Bu eğitim kapsamında karşılaşılan problemlere günlük çözümler bulmak yerine problemin köküne inip asıl çözümün nasıl sağlanabileceği katılımcılara aktarılacaktır.
Eğitimin İçeriği
Problem Farkındalığını Oluşturmak
Problem Nedir?
Problem Analizi ve Tanımı
Problem Çözme Teknikleri
Veri Toplama/Analizi
Pareto, Histogram
Kontrol Diyagramları
Beyin Fırtınası
Serpme Diyagramı
Sebep Sonuç
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Problemin ne olduğunu görebilme ve tanımlayabilme.
-> Problem çözme teknik ve araçlarını doğru bir şekilde kullanabilme.