Değer Akışı Haritalama

Eğitimin Amacı
Değer Akışı Haritalama israfların değerlerden ayrılmasını sağlamak için kullanılan bir düzendir. Üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar inceleme yaparak israfların görülmesi sağlanır. Bu süreçten sonra israfların nedenleri ve nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili çalışmalar yapılır. Eğitimin amacı bu süreçlerin anlaşılmasını ve yalın sürece nasıl uyum sağlayacağını anlatmaktır.
Eğitimin İçeriği
Değer Akış Haritalama ve İlkeleri
Mevcut Değer Akış Çalışması
Gelecek Durum Değer Akış Çalışması
Takt Zamanı
Tek Parça Akış
Çekme Sistemi
Ürün Karması
Yönetim Dilimi
Uygulama Planı
Gelecek Durum Çizimi
Hedef Kitle
Yönetici & Lider
Eğitim Süresi
1g Sınıf 1g Saha
Katılımcı Sayısı
10 – 12 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Değer akış haritasının çizilmesi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olunacak.
-> Mevcut durum ile gelecek durum arasındaki bağı kurabilmek.