Maliyet Bilinci

Eğitimin Amacı
Şirketlerde karlılık ön plandadır. Karlılık için maliyetlerin en az seviyede tutulması en temel bilgidir. Bu eğitim ile katılımcılara maliyet bilincinin oluşturulması ve maliyeti azaltmak için Kaizen uygulamalarının aktif olarak kullanılması öğretilmektedir.
Eğitimin İçeriği
Maliyet Bilinci Nedir?
Neden Kar Etmeliyiz
Maliyet Yönetimi
Hedef Maliyet
Maliyet Nedir?
Maliyet Kalemleri ve Birbirleri ile Olan Bağlantıları
Maliyet Azaltmak İçin Kaizen Uygulamaları
Hedef Kitle
Yöneticiler Liderler
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
->Maliyet bilinci sağlanarak kalemler arası ilişkinin kurulmasına imkan sağlanacaktır.
-> Maliyet azaltmaya yönelik kaizen faliyetlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek.