Kaizen (Sürekli İyileştirme)

Eğitimin Amacı
Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelir. Üretim süreçlerinde israfları ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak mevcut durumu geliştirmek ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Her günün bir önceki günden daha iyi olması gerekliliği ön plandadır. Bu eğitimin amacı bir felsefe olarak Kaizenin iyi anlaşılıp şirket içerisindeki herkesin bu felsefeye uygun olarak çalışmasını sağlamaktır..
Eğitimin İçeriği
Kaizen Nedir?
Temel Kaizen Kuralları ve Adımları
Kaizen Kültürü Nasıl Oluşur?
Mevcut Sisteme Nasıl Dâhil Edilir?
Standart İş Düzenin Oluşturulması
Standart İş Üzerinden Kaizen Uygulamaları
Kaizen Uygulamaları Örnekleri
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Problemleri etkin bir şekilde çözebilmek ve standartlaşmış işleri daha iyi bir hale getirme becerisi kazandıracaktır.