Balanced Scorecard

Eğitimin Amacı
Örgütler geleceği önceden kestirebilmek için değişik seviyelerde planlar yaparlar. Bu planların hepsi de, planlama sürecinde çalışanların stratejik düşünmesini gerektirir. Stratejik düşünme becerisi diğer düşünme türleri arasında belki de en zor kazanılan beceridir. Bu eğitimde stratejik düşünme becerisinin ana hatlarının tanıtımı ile “Yöneticilerin süreçlerini nasıl stratejik yönetebilirler?” sorusuna cevaplar sunulacaktır. Stratejik yönetiminin temeli büyük resmi görerek aktiviteleri yönetmektir. Balanced Scorecard (dengelenmiş hedef kartı) bir stratejik performans yönetim aracı olarak bu eğitim kapsamında anlatılmaktadır.
Eğitimin İçeriği
Büyük Resme Bakış
Paydaşlarımız Kim? –Paydaş Analizi ve Koordinasyonu
Paydaşlarımız İçin Anahtar Başarı Faktörleri
Stratejik Düşünme Ne Demektir?
Stratejik Hedefleri Çıkarmak Performans göstergelerinin Strateji ile olan bağının kurulması
Strateji Süreç Planlama
Stratejilerin iş birimlerine yayılımı
Stratejiyi çalışanlara indirgemek
Faaliyet planlama, önceliklendirme ve takip süreci yönetimi
Hedef Kitle
Yöneticiler
Eğitim Süresi
2 gün
Katılımcı Sayısı
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Katılımcılar kendi organizasyonlarında stratejik performans ölçüm sistemini nasıl kuracaklarını,
-> Kurumun stratejisi ve hedefleri ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,