SAĞLIK SEKTÖRÜ VE YALIN UYGULAMALAR

Hastanenin girdi-çıktı sürecindeki verimliliğin artırılması,
Hasta kalış sürelerinin azaltılması,
İşlem sürelerinin kısaltılması,
Personelin gereksiz adımlarının önüne geçilmesi,
Standartlaştırma,
Değer akış analizleri ile kaizen noktalarının bulunması,
Hasta taşıma yürümelerinde kaizen ile iyileştirme yapılması,