İstatiksel Proses Kontrol (SPC)

Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistemi’nin bir gerekliliği olarak her yeni ürünün devreye alınması aşamasında; uygun parça üretme becerisini analiz etmek, seri üretimdeki prosesleri kontrol altında tutmak için (SPC) İstatiksel Proses Kontrole ihtiyaç vardır.
Bu eğitim; Proses değişkenliği ölçümü ve prosesleri kontrol amacıyla kullanılan istatiksel teknikler konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.
Eğitimin İçeriği
Temel bilgilendirme ve İPK Felsefesi
Temel istatistik araçları
Proses yaklaşımı
Proses değişkenliği
Proses kontrol diyagramları
Proses yeterliliğ
Proses yeterliliğinin ölçülmesi
Değerlendirme ve İyileştirme
Hedef Kitle
Yöneticiler/Liderler
Eğitim Süresi
2g Sınıf
Katılımcı Sayısı
10 – 12 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Katılımcılar, SPC nin genel felsefesini temel istatiksel araçların kullanımını eğitim esnasında uygulamalar yaparak öğrenecekler ve sonuçları analiz edip yorumlayarakkarşı önlem belirleme yeteneklerini geliştirecekler.