Etkili İletişim

Eğitimin Amacı
İletişim çağında olmamıza rağmen etkili şekilde iletişim kurmakta zorluk çektiğimiz bir gerçektir. Pozisyonumuz, işimiz ne olursa olsun farkında olmasak bile her an birileriyle iletişim halinde oluyoruz. İletişim sorunları nedeniyle yaşanan yanlış anlaşılmalar, çatışmalar ve sosyal sorunlar ciddi birer stres unsuru olarak önümüze geliyor. Bu eğitimin amacı katılımcılara etkili iletişim kurmanın yöntemleri ve olası iletişim bozuklukları karşısında nasıl davranmaları gerektiğinin anlaşılmasıdır.
Eğitimin İçeriği
İletişim Nedir ve Neden İhtiyaç Duyarız?
Temel İletişim Öğe ve Özellikleri
Etkili İletişim Kurmanın Yolları
İletişim Çatışmaları
Aktif – Pasif Çatışma
Varoluş Çatışması
Tümden Reddetme Çatışması
Önyargılı Çatışma
Çatışmaları Çözmenin Yolları
Etkili İletişimin Kazandırdıkları
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1 gün Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Ortaya çıkan iletişim sorunlarını doğru bir şekilde yönetebilecek ve sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunabilecek.