ÇEVRE VE ENERJİ

Ana odak noktaları:
Çevre etki analizinin yapılması,
Çevreci faaliyetleri tasarlamak, yönetmek,
Enerji kullanım verimliliği iyileştirmesi,
Birim enerji tüketimi ve atıl zaman tüketiminin azaltılması yoluyla tüketim miktarının azaltılması,
Enerji dönüşüm verimliliğinin iyileştirilmesi ve enerji kaybının azaltılması gibi yollarla düşük maliyetli enerji yönetiminin sağlanması,
Atık azaltma faaliyetleri yapılması,