A3 Raporlama Tekniği

Eğitimin Amacı
A3 Raporlama önemli bir iletişim aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Yatay A3 sayfa üzerinde problem tanımı, mevcut durum analizi, hedef, karşı önemler, faaliyet planları ve izleme gibi problem çözümünde kullanılan aşamalar görsel hale getirilir. Bu sayede problem ile ilgili ilerlemeler gözlemlenebilir. A3 Raporu sadece problem çözmeye yönelik değil öneri ve bilgi raporu olarak da kullanılabilmektedir. Eğitimin amacı katılımcılara iyi bir A3 raporlamasının nasıl yapılacağı ve hangi aşamalardan oluştuğunu aktarmaktır.
Eğitimin İçeriği
A3 Raporu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Raporun Genel Formatı
Grafiklerin Önemi ve 7 Aracın Tanımlanması
Kullanım Alanları ve İçerikleri
A3 Öneri Raporu
A3 Bilgi Verme Raporu
A3 Problem Çözme Raporu
İletişim İçin Önemi
Eğitim ve İyileştirmelerdeki Rolü
Hedef Kitle
Yönetici & Lider
Eğitim Süresi
1 gün Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Problem Çözme Teknikleri
Öğrenme hedefleri
-> Şirket içerisinde raporlama sayesinde iyi bir iletişim ağı kurulacaktır.
-> Görsel bir yöntem olduğu için yapılan değişiklikler ve yenilikler şirket içerisinde daha hızlı şekilde yayılacak ve uygulamaya geçilmesine ortam sağlanacaktır.