Yalın Üretim

Eğitimin Amacı
Yalın üretim sistemi işletmelerde kalitenin iyileştirilmesi, maliyetin düşürülmesi, teslimat sürelerinin kısaltılması, iş kazalarının azaltılması ve çalışan memnuniyetinin artırılması gibi temel konuları ele alan bir üretim sistemidir. Standart çalışma yapısını oluşturmak, israfları ortadan kaldırmak, kaliteli hizmeti düşük maliyet ile en kısa sürede sağlamak ve bu sayede rekabetin arttığı günümüz dünyasında rekabetçi kalabilmeyi ve başarıyı yakalamak amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği
Yalın Üretim Nedir?
Yalın Düşüncenin Gelişimi
Neden Yalın Üretim?
Temel İlkeleri
Yalın Üretimin Temel Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
Kaizen
Poka-Yoke
Standartlaşma
5S
3M
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Üretimde yaşanabilecek olan sorunlara farklı bakış açıları getirebilmek.
-> İsraflardan kaçınarak işlerin yalın bir şekilde nasıl yapılabileceğini anlamak.
-> Yalın üretim tekniklerinin şirket içerisindeki etkinliğini artırmak.