İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İş kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan ve şirket hedeflerine verimli ve etkin bir şekilde ulaşan bir organizasyon yapısı oluşturma çalışmaları İK fonksiyonlarının ana amaçları arasında bulunmaktadır.

Aşağıdaki konu başlıklarında bu amaçlara katkıda bulunmaya çalışılmaktadır:

Organizasyon, pozisyon ve kademe yapısının oluşturulması,
Doğru ve zamanında İK bilgi akışının sağlanması,
Yönetimin çalışan öncelikli konularını etkin olarak saptayacağı yönetim adımlarının oluşturulması,
Organizasyonun kilit kararlarını etkin olarak alabileceği İK iş süreçleri tasarlanması,
Sorumluluk ve yetki dağılımının fonksiyon bazında doğru konumlandırılması,
Her pozisyonun ana sorumluluklarının müşteri odaklı olarak tanımlanması ve birbiri ile uyumlaştırılması,
Fonksiyonlar arasında kesintisiz ve tam entegre bir yönetsel süreç oluşturulması,

Yalın yönetim prensipleri paralelinde zamanında, sürekli ve kaliteli çıktı üreten iş akışı İK yönetimi unsurlarının tanımlanması, uygulamaya konulması gereklidir. Bu amaç ile aşağıdaki sistemlerin yalına uygun olarak birbiriyle mükemmel uyumunu sağlamak önemlidir:

İş değerleme ve sınıflandırması,
Organizasyon, pozisyon ve kademelendirme oluşturma,
Performans değerlendirmeleri,
Promosyon süreçleri,
Ücret ve Prim sistemi oluşturma, yönetme,
Yetkinlik-Eğitim ilişkilerinin netleştirilmesi,
Promosyon eğitim sistemi kurulması,
İK Değerlendirmesi,
Yetkinlik tanımları ve bireysel gelişim yönetimi,

Operasyon Birimlerinde İnsan Kaynakları Dinamik Yönetimi Amaçlı Olarak:

Periyodik iş gücü kontrol sistemi
Hedef iş gücü verimlilik seviyesine uygun kaizen faaliyetleri,
Çalışma süresi yönetim sistemi kurulumu,
İş sahalarında mavi yaka çalışan haritalama çalışması,
Her çalışanın yeteneklerini geliştirerek Şirket Performansının iyileştirilmesi süreçlerinin oluşturulması,
Yönetsel kademeler için Koçluk / Mentörlük yapısının oluşturulması
Terfi ve yedekleme sistemine baz oluşturacak Kişisel Gelişim programlarını hazırlanması
Ana Gelişim Eğitimleri:
"Öğrenen Organizasyon" Altyapısı Yalın Yönetim,
Problem Çözme,
Strateji Yönetimi,
Kaizen/Kobetsu Kaizen-QCC eğitimleri,
Yönetim Becerileri Eğitimleri:
Ekip Oluşturma ve Geliştirme,
İletişim,
Liderlik,
OJD Yönetici Geliştirme