Yalın Liderlik – I

Eğitimin Amacı
Katılımcıların Yalın Süreç konusunda bilinçlenmeleri ve bu sürece en iyi şekilde liderlik edebilmeleri amaçlanmaktadır. Yalın Liderlerden temel olarak beklentiler; yalın düşünce biçimini şirket içinde yayarak çalışanların başarı seviyesini geliştirmek, çalışanların ‘İsraf’ konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır.
Eğitimin İçeriği
Yalın Düşünce Nedir? Nasıl Ortaya Çıkar?
Yalın Düşünce Yapısının Kültüre Olan Yansıması
Yalın Organizasyon un Yapısı, Roller ve Görev Dağılımı
Yalın Liderin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Görev Tanımı ve Sorumlulukları
Günlük Standart İşi ve Örnekleri
Yakın İlgi (Mendomi) Uygulaması
Hedef Kitle
Lider Adayları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Yalın düşünce yapısı oluşturarak liderlik gelişiminin sağlanması.
-> Yalın liderlerin sahada daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
-> Ekip ruhu ve motive konularını etkin bir şekilde uygulayabilmek.