KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİ

Bir şirkette üretilen mal ve hizmetlerin uçtan uca iş süreçlerinin tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile önceden belirlenmiş olan müşteri gereksinim ve beklentilerinin karşılanmasıdır.
Kalite güvence yönetim süreci ürünlerin geliştirilmesi ve müşteriye üst düzey hizmetin sunulması için kullanılan sistematik bir yöntemdir ve müşteri gereksinim ve beklentilerinin karşılanması ve bu yolla müşteri memnuniyeti sağlanması önceliği ile tasarlanır, yürütülür.

Müşteri şikayetine yol açabilecek kalite hatalarına karşı etkin önlemler alınması gerekir. Bu nedenle proses yöneticilerinin ve kalite ekiplerinin mevcut kalite performansını sürekli görülür kılmaları gereklidir. Bu aynı zamanda bir bütün olarak mevcut durumun ve kaliteli ürün ve hizmet şartlarının neler olduğunun anlaşılması açısından da önem taşır. Bu çalışmalar tedarik zincirindeki paydaşları ve en önemlisi de müşteri kalite memnuniyet performansını izleme, sorunları geriye dönük tasarımdan üretime tüm süreçlerde geliştirmeyi de içermelidir.

İlk seferde hatasız iş yapma kabiliyeti temel kalite göstergesi olarak büyük önem taşır. Yalın prensiplerine uygun çalışmaya yönelik bir kontrol değeri olarak da önem taşır. Yöneticilerin bu performansı denetlemesi ve yönetmesi özellikle gereklidir.

Yalın kalite (Jidoka) yönetiminin temel fikri:

1) Her proseste, yerinde kaliteyi sağlamak

2) Anormal bir durum (veya ‘standart dışı’ bir durum) olduğunda her seferinde üretim sürecini durdurmak,

3) böylesi anormal bir durum (veya ‘standart dışı’) meydana geldiğinde mümkünse sistemin her süreci kendiliğinden (otomatik olarak) durdurmasının sağlamaktır.

Sürecin bileşenlerini ve olası etkenleri en iyi hale getirerek bu kavramları hayata geçirebilir, daha iyi prosesler oluşturup kaliteyi güvence altına alabiliriz.

Bu amaca yönelik faaliyetlerimiz:

Kalite Sistemleri geliştirilmesi,
Kalite kontrol kapılarının etkin oluşturulması,
Sonraki sürece kaçan kritik problemlerin analizi ve azaltılması,
Kalite geliştirme QC ekipleri kurulması,
Kalite Güvence Sistemi iç denetim faaliyetleri yapılması,
PokaYoke sistemlerinin geliştirilmesi,
Yerinde Kalite (Jikoutei Kanketsu) kavramının kalite güvence sisteminde güçlendirilmesi,
Tasarım süreci kalite yönetimi,
Tedarikçi kalite yönetimi,
Satış sonrası müşteri kalite problemleri yönetimi,