İş Başında Öğretme Yöntemi

Eğitimin Amacı
Yapılacak işin daha kaliteli, güvenli ve doğru bir şekilde yapılması için gerekli olan bilgi ve becerilerin nasıl aktarılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimler işin yapılacağı ortamda olmasından dolayı çalışanların karşılaşabilecekleri konuları daha kolay ve pratik şekilde aktarmak mümkündür.
Eğitimin İçeriği
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
İş Öğretme Yöntemi’nin 4 Adımı
1-Hazırlık
2-İşi Açıklama
3-Yaptırıp İzleme
4-Eğitim Sonrası İzleme
Eğitim Planının Hazırlanışı
İş Standart Formu’nun Hazırlanışı
İş Öğretme Uygulamaları
Hedef Kitle
Liderler & Lider Adayları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Özellikle işe yeni başlayanların işi hızlı şekilde kavramalarını sağlayacaktır
-> Çalışanların eksik olduğu noktaları görerek kendilerini geliştirmeleri için uygun koşulların sağlanması mümkün olacaktır.