Ölçme Sistemleri Analizi (MSA)

Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistemi’nin bir gerekliliği olarak her yeni ürünün devreye alınması aşamasında;müşteri tarafından belirlenmiş olan kritik ölçümlerin doğruluğunu garanti altına almak ve seri imalat aşamasında ve proses kontrolleri sırasında kullanılan ölçme sistemlerinin
güvenilirliğinin tespit edilmesini içeren Ölçme Sistemeleri Analizleri
konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
Eğitimin İçeriği
Ölçme ve Ölçüm Sistemi kavramları
Niteliksel ölçme sistemleri
Niceliksel ölçme sistemleri
Ölçme sistemi analizi adımları
Analiz yönteminin belirlenmesi
Örnek uygulamalar
Hedef Kitle
Yöneticiler/Liderler
Eğitim Süresi
2g Sınıf
Katılımcı Sayısı
10 – 12 Kişi
Ön Koşul
Yeni ürün dev.alma ekip üyeleri/Kalibrasyon Çalışanları
Öğrenme hedefleri
-> Katılımcılar ölçüm sistemlerini uygulamalı olarak öğrenecekler ve niceliksel ve niteliksel ölçümler yaparak bunları analiz edip yorumlayabilecek beceriyi kazanacaklar.