Değişim ve Dönüşüm Yönetimi

Eğitimin Amacı
Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Eğitimin İçeriği
Kavram ve Tanımlar: Değişim Teorisi
Kaçınılmazlığın Kabulü
Değişim-Dönüşüm: Seçim Probleminin Aşılması
Değişim için ölçütler
Kurumsal ve Bireysel Değişim
Planlanmış ve Planlanmamış Değişim
Fark Edilemeyen Olgu: Dönüşüm
Dönüşümün Geldiği Aşama: Değişime İşaret
Dönüşümün Geldiği Aşama: Değişime İşaret
Hedef Kitle
Eğitim Süresi
Katılımcı Sayısı
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> –
-> –