Misyon

“Kendine Yeterli Genba gelişimi ve Sürekli Kaizen yaklaşımı ile müşterilerimizin iş performansının ve çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi”

Vizyon

Şirket vizyonu paralelinde KPI hedeflerinin belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması ve organizasyonda yaygınlaştırılması süreçlerini tasarlamak, uygulamaya geçirmek
Yıllık şirket stratejileri ve uygulama süreci yönetim standartlarını oluşturmak, uygulamak
Lider gelişimi için Yalın Üretim Sistemi çerçevesindeki eğitimleri teorik ve sahada uygulamalı yürütmek
Yalın lider yetkinliklerini tanımlamak, yetkinliklerin hayata geçirilmesini iş süreçlerinde sağlamak, periyodik gözden geçirmek, raporlamak
Genba yönetim metot ve araçlarını standartlaştırmak, kullanımını takip etmek
Standartlaştırılmış iş yönetimi uygulamalarını ''best practice'' düzeyinde verimli ve sağlam bir temelde oluşturmak, departmanlar arası yayılımını sağlamak
Takım çalışması kavramını uygulamalı kaizen faaliyetleri ile güçlendirmek
Bireysel Kaizen öneri sistemini oluşturmak ve uygulamayı hayata geçirmek
Tedarik sürecinin verimliliğini arttırmak için uçtan uca tasarım,üretim,kalite,lojistik vb. yönetsel süreçlerin geliştirme faaliyetlerini koordineli olarak yürütmek, standartlaştırmayı sağlamak
MÜKEMMELLİK
Müşterimize en iyi çözümü sunuyoruz. Müşterilerimizin değişikliği deneyimlemelerine yardımcı olmak için ekibimizin her bir bireyinde problem çözme yetenekleri geliştiriyoruz.
MEMNUNİYET
Müşterinin , sorunun gerçek nedenini veya bir iş lideri olmak için iyileştirme alanını azaltmak için acı noktalarını haritalamak için çalışıyoruz . Görev ve ilişki tutumu arasında denge kurarız.
DEĞER OLUŞTURMA
Müşterilerin yüksek performanslı işletmeler olmalarını sağlamak ve duyarlı, özenli ve tutarlı teslimat yaparak uzun vadeli bir ilişki oluşturmak.
ŞEFFAFLIK
İşimiz, zamanında teslim etmekten sorumlu olduğumuz çıktıya açıklık anlamına gelir. Müşterilerimize her adımda özerkliğe izin vererek operasyonlarımızı nasıl yürütmeyi planladığımızdır.
İLİŞKİ KURMA
Hizmetimiz, müşteri ile uzun vadeli bir ilişki kurmayı, zamanında hizmet, yürütme, teslimat sonrası hizmetler sağlamayı ve yeni bir iyileştirme alanı tanımlamayı amaçlamaktadır.
UZMANLIK
TOYOTA TPS know-how ‘ına sahibiz. Ekibimiz, müşteriye daha iyi hizmet verebilmek için her zaman teknoloji ve dünyadaki değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadır.
BÜTÜNLÜK
Ne demek istediğimizi söyleyerek etik ve dürüst olmak, beklentileri karşılamak ve davranışlarımız için sorumluluk almak.
YENİLİK
Geleceğe dair fikir geliştirmek ve çeşitli endüstrilerin karşılaştığı sorunlar, odaklanmış ve sürdürülebilir çözümler ve ürünler sunmak için yeni yollar oluşturmak için çalışıyoruz.