Yalın Olgunluk Değerlendirmesi

Yalın gelişim yolculuğuna başlarken nereden başlayacağınızı bilmek, öncelikleri belirlemek zor olabilir. Bu açıdan organizasyon olarak nerede olduğunuzu net olarak anlamak çok önemli bir ihtiyaçtır. Analiz ve değerlendirme çalışmalarımız ile organizasyonunuzun genel ve fonksiyon bazlı yapılandırılmış bir görünümünü oluşturup paylaşıyoruz. Yalın gelişim yol haritasını belirlerken elde edilen verilerin ışığında planlamalarımızı beraber yapıyoruz.

Genel olarak analiz ve değerlendirme sürecinin amacı mevcut durumun anlık bir görüntüsünü elde etmektir. Daha sonra bu görüntü belirli bir standartla karşılaştırır ve gelişime açık alanların belirlenmesi mümkün olur.

Mevcut gerçekliği tanımlamaya yardımcı olması amaçlanmıştır. Değerlendirmeler mutlaka önceden tanımlanmış sorunları hedeflemez. Bir resim oluşturulur. Yeni iç görüler ortaya çıkarılır. İyileştirme çabaları için yön tayini yapılır. İdeal duruma (True North) ulaşma yolunda doğru bir gelişim skalası oluşturulmalıdır.

Bu çalışma yıllık strateji planlama sürecine girdi olarak önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca yalın gelişim yolculuğunuz boyunca bir kontrol aracı olarak da kullanılabilir. Hem niteliksel hem de niceliksel değerlendirme, malzeme ve bilgi akışından problem çözme ve çalışan bağlılığına kadar geniş kapsamlı kategorileri kapsar. Nicel bir puan, yıldan yıla ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olurken, nitel geri bildirim belirli konularla ilgili bilgileri ve boşluğu ifade ederek istediğiniz duruma ulaşma adına ne yapılması gerektiğine dair önerileri içerir.

Değişimi dönüşümü hedefleyen şirketlerde objektif bir öz değerlendirme yapmak zor olabilir. Bazen dışarıdan, tecrübeli kişilerle birlikte, yapılandırılmış bir yöntemle ilerlemek kuruluşunuzun mevcut durumuna daha net bir şekilde bakış atmanın en iyi yolu olabilir.