Görsel Yönetim

Eğitimin Amacı
Görsel yönetimin amacı şirket içerisinde iletişimi en üst seviyeye çıkararak yaşanan gelişmelerden ve mevcut durumdan herkesin bilgisinin olmasını sağlamaktır. Bu şekilde mesaj şirket içerisinde hızla yayılma imkânı bulur ve performans üzerinde etkili hal almasını sağlar. Bu eğitim ile üretim ve ofis alanlarında görselliğin nasıl sağlanabileceği ve görselliğin öneminin anlaşılması amaçlamaktadır.
Eğitimin İçeriği
Görsel Yönetim Nedir?
Belli Alanlardan Örnekler
İş Güvenliğinde Görsel Yönetimi
Alan Görsel Yönetimi
Üretimde Görsel Yönetimi
Lojistikte Görsel Yönetimi
Kalite Görsel Yönetimi
Yaygınlaştırılmasının Önemi
Görsel Yönetimi Panolarının Oluşuturlması
Hedef Kitle
Yöneticiler & Liderler
Eğitim Süresi
0,5g Sınıf 0,5g Saha
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Şirket içerisinde her kademenin birbiri ile olan iletişiminin kolay bir şekilde sağlanması.