QA Network (Kalite Ağı Oluşturma)

Eğitimin Amacı
QA Network üretim süreçlerinin kalite açısından değerlendirilip kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaya yarayan kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır. Bu değerlendirme sonucu hata oluşum riskleri değerlendirilir ve buna yönelik çözümler üretilmeye çalışılır. Bu eğitimin amacı katılımcılara QA Network’ün nasıl uygulandığını ve sürecin nasıl işletildiğinin anlatılarak öneminin kavranmasını sağlamaktır.
Eğitimin İçeriği
Yalın Üretim Kalite Güvence
QA Network Nedir?
QA Network’ün Amacı
QA Network Ne Zaman Uygulanır?
QA Network Uygulama Süreci
Örnek Uygulamalar
Hedef Kitle
Yöneticiler Liderler
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> QA Network önem ve amacını kavramaları
-> QA Network uygulama şartları hakkında bilgi sahibi olmaları
-> QA Network sorumluluk dağılımı
-> QA Network sürecini kavrayabilmeleri
-> Farklı uygulamaları gözlemlemeleri amaçlanmaktadır.