FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)

Eğitimin Amacı
Genel olarak bir iş ya da üretim sırasında oluşabilecek hata türlerini önceden analiz edip hatayı en aza indirmek veya tamamen oluşmamasını sağlamayı amaçlar.
Potansiyel hataların sebeplerini saptamak, analiz etmek ve ortadan kaldırmak.
Eğitimin İçeriği
Giriş Kalite ve sisteminin önemi nedir?
FMEA ne zaman nerede uygulanır?
Potansiyel hata türü
Hata türleri etki analizi
Risk analizi
Basit teknikler
FMEA ne zaman nasıl başlatılır
FMEA uygulama zamanlaması
Yaygın Problemler
Hedef Kitle
Yöneticiler/Liderler
Eğitim Süresi
1g Sınıf/1g Saha
Katılımcı Sayısı
10 – 12 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Analize konu olan kısmın fonksiyonu,
-> Sorun çıkarma potansiyeli,
-> Sorunun etkileri,
-> Bu sorunun olası nedenleri,
-> Bu nedenlerin bulunabilirliği,
-> Bu sorunların önlenebilmesi için alınabilecek önlemler.