Performans Yönetimi

Eğitimin Amacı
Temel yöneticilik/liderlik performans yönetimi çerçevesine yönelik uygun yöneticilik/liderlik yapma yetkinlikleri ile ilgili gelişme amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği
Uzun Vadeli Stratejik Amaçlar çerçevesinde yıllık KPI’ları belirleme ve bunlarla ilgili inisiyatif/proje yönetimi
Performans yönetimi ve operasyonel süreçler ilişkisi
Operasyonel alt süreçler ve kpi tasarlama, planlama
Performans değerlendirme süreci yönetimi
Performans yönetimi ve bireysel gelişim takibi
Hedef Kitle
Yöneticiler
Eğitim Süresi
1 gün
Katılımcı Sayısı
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> –
-> –