İŞ SÜREKLİLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

Risk uzayının tanımlanması ve iç değerlendirmelerinin yapılması,
Riske hazır olma halinin iyileştirilmesi,
Acil durum yönetimi prosedürlerinin oluşturulması,