TPM (Toplam Üretken Bakım)

Eğitimin Amacı
Kullanılan makine ve ekipmanların verimliliğini en üst düzeyde tutmak ve çalışanların da bu verimliliğe katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Yalın üretimde otonom bakım sağlanarak sıfır arıza ve duruş ile kesintisiz üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu eğitim ile çalışanların ekipmanlarını sahiplenen ve ekipmanlar konusunda bilinçli birer birey olması amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği
TPM Nedir?
Karşı Önlem Maddeleri
TPM’in Hedefleri
Arıza Türleri ve Karşı Önlem Maddeleri
TPM Organizasyonun Kurulması
TPM Formlarının Oluşturulması ve Kullanılması
Hedef Kitle
Tüm Şirket Çalışanları
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Şirketlerin ekipmanlardan doğan ekstra maliyetlerini azaltmak.
-> Toplam Üretken Bakım bilincini firma içerisine yerleşmesi.