TESİS VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMANIN ÖNEMLİ UNSURLARININ BAŞINDA GÜÇLÜ BİR BAKIM EKİBİNİN VARLIĞI GELİR

Bakım ekibi makina ve ekipmanların çalışabilirlik süresini artırmak için gerekli olan temel güç unsurudur. Elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik unsurların sorun çıkarmadan çalışmasını sağlama, sorun çıktığında hızlıca giderme yetenekleri yüksek operasyonel verimlilik (OE) ve bunun uzantısında üretim miktar hedeflerinin tutturulmasının kritik başarı faktörleridir.

Tesisinizin tanımlanmış performans hedeflerini ve bütçe hedeflerini karşılaması için son derece yetenekli, deneyimli, profesyonel bir bakım ekibi kurmak ve geliştirmek önemlidir.

Bununla birlikte günümüzün mevcut tecrübeli bakım ekipleri artan oranda emeklilik, iş değişikliği gibi nedenlerle iş yerlerinden ayrılabiliyorlar. Bu açıdan geliştirilmesi uzun yıllar süren teknik beceri ve bilgileri sürekli ekip içinde geliştirmek çok önem arz ediyor. Yeni nesil bakım çalışanlarının bakım işlerini bağımsız olarak icra etmek için gerekli derin uzmanlıkları henüz geliştiremedikleri de düşünüldüğünde eğitimin önemi daha da artıyor.

Bunun da ötesinde, üretim teknolojisi her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Robotik hatlar, PLC’li ekipmanlar, gelişmiş motorlar ve sürücü sistemleri, proses kontrol uygulamaları çoğu tesiste standart hale geliyor. Bu gerçekler uzantısında mevcut ekibinizin bilgi ve beceri seviyesini nasıl yükseltir ve modern üretimin ihtiyaçlarını karşılamak için onları nasıl geliştirebiliriz?

İşverenlere, profesyonel yöneticilere operasyonel performansı artırmak, gelecekte de sürdürebilmek için stratejik olarak teknik eğitime yatırım yapmalarını öneririz. OMD Holding desteğiyle bir bakım teknisyeni eğitim programı geliştirerek hem görevdeki işgücünüz hem de yeni işe alınanların yetkinliklerini ve iş çıktılarını artırabilirsiniz. Endüstriyel bakım teknik eğitimine yatırım yapmak, makina ekipmanın hizmet ömrünü uzatmaya, arıza süresini azaltmaya ve dolayısı ile üretim kapasite ihtiyacını karşılamaya da yardımcı olacaktır.

Bakım yönetimi ve bakımcı beceri gelişimine odaklanan Bakımcı Teknik Eğitim Programımız, yüksek kalitede endüstriyel bakım performansı için gerekli becerilerin özelde herhangi birine veya tümüne uyarlanabilir bir yapıda ihtiyaçlarınıza göre oluşturulabilmektedir. Elektrik, elektronik, mekanik, robotik, diğer donanım unsurlarınıza ve ihtiyaçlarına uygun başlıklarda sınıf içi teorik ve sonrasında üretim sahanızda pekiştirici, uygulamalı eğitim, koçluk faaliyetleri tasarlamakta ve yürütmekteyiz.

Bazı konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir:

Temel Bakım Yönetimi Temel elektrik/elektronik kavramları Endüstriyel elektronik Dijital elelktronik Otomasyon Temel mekanik Temel Bakım Yönetimi

Bakım Yönetiminin ana adımları

16 Büyük kayıbı yok etme

Otonom Bakım

Planlı bakım

Erken ekipman yönetimi

Kalite yönetimi bakım konuları

Görsel yönetim, raporlamalar

Bakım Kaizenleri

Temel elektrik/elektronik kavramları Endüstriyel elektronik Dijital elelktronik Otomasyon

Sensör çeşitleri ve uygulamaları 

PLC temel eğitimi

Pnömatik, elektropnömatik elemanlar

Hidrolik, elektrohidrolik elemanlar

Robotlar ve uygulamaları

Temel mekanik

Temel mekanik kavramları

Bağlantı elemanları

Sızdırmazlık elemanları, yağlama teknikleri

Rulmanlar ve bakım teknikleri

Temel Mekanik arızalar ve giderme yöntemleri