ÇEVRE POLİTİKASI

OMD tüm faaliyetlerinde, Çevre Yönetim Sistemini’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler

Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak hedefimiz “Çevrenin Korunması” ve “Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması”dır.

OMD, bu bağlamda;

Çevreyi her türlü tehlike ve kazadan korumayı, kirliliği önlemeyi,
Yöneticilerin liderliğinde, belirlenen hedeflere ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
Çevre hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunması için izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulamayı,
Uygunluk yükümlülüklerine, ilgili yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uymayı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

taahhüt eder.