ENERJİ POLİTİKASI

OMD tüm faaliyetlerinde, Enerji Yönetim Sistemini’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı ve geliştirmeyi ve “Enerjinin Verimli Kullanılması” nı hedefler.

OMD, bu bağlamda;

Enerji Yönetim Sistemi standart gerekliliklerini yerine getirmeyi,
Gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
Enerji hedeflerini, amaçlarını belirlemeyi ve gözden geçirmeyi,
Uygunlanabilir yasal ve diğer şartlara uymayı,
Enerji Performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
Enerji Yönetim Sistemi'nin her seviyede anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını, sürekli iyileştirilmesini, enerjji verimliliğini ve performansını artırmayı,

taahhüt eder.