SWA (Standat İş Kontrolü/Değerlendirmesi)

Eğitimin Amacı
Standart İş Yalın üretim sisteminin temeli olarak tanımlanır, Jidoka ve Just-In-Time sütunlarını destekler. Yüksek kalitedeki ürünleri Güvenli, Kaliteli ve Verimli olarak üretmek için operatör hareketlerini tanımlar ve organize eder.
Bu eğitimde Liderler hangi durumlarda ve nasıl Standart iş kontrolleri yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulama yapacaklardır
Eğitimin İçeriği
Standart İş nedir?
Standart iş neye yarar?
Standart iş için proses hangi özelliklere sahip olmalı?
Standar işin tipleri?
Standart iş kontrolleri ne zaman yapılır?
Standart iş kontrolleri nasıl yapılır?
Hedef Kitle
Lider ve Yöneticiler
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
İş Standartlarının belirlenmesi
Öğrenme hedefleri
-> Katılımcılar, Standart İşin önemi ve tiplerini öğrenip, standart iş kontrollerinin amacını ve hangi durumlarda/ne zaman kontrollerin yapılması gerektiğini öğrenecekler.