İş Dengeleme Simülasyonu (Yamazumi)

Eğitimin Amacı
Yamazumi yapılan işin süreçler arasındaki senkronizasyonunun sağlanması ve dengeli bir şekilde yapılmasını ifade eder. Yamazumi tekniğinde iş adımları takt zamanı geçmeyecek şekilde bir pano üzerinde gösterilir. Bu eğitimde iş dengelemenin adımları ve nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.
Eğitimin İçeriği
Yamazumi Nedir?
Sürekli Akış
U Hücreleri
Takt Zamanı
İş Analizi
Görev ve Sorumluluklar
İş Dengeleme Uygulaması
Hedef Kitle
Yöneticiler/Liderler
Eğitim Süresi
1g Sınıf
Katılımcı Sayısı
18 – 20 Kişi
Ön Koşul
Yok
Öğrenme hedefleri
-> Kazanımlar