Ergonomi Nedir

Ergonomi Nedir

Ergonomi Nedir?

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur. 

Ergonomi Amacı;

Ergonominin çalışma hayatındaki başlıca amacı, çalışanın güvenliğini sağlayarak, aşırı zorlamalara maruz bırakmadan fizyolojik ve psikolojik açıdan yıpratmadan en iyi verimi almaktır.

Ergonomi Ölçüm Metotları;

Ergonomi Ölçümünün Amacı;

→ Ağır yük ve tekrarlı işten oluşan iş yüküne maruz kalan çalışanlarda görülen veya görülebilecek bel rahatsızlıklarını etkileyen faktörleri ve riski belirlemek

→ Oluşabilecek rahatsızlık risklerini azaltmak ve erongomik iyileştirme çalışmalarının önerilmesi

→ Ergonomik riskin haritalandırılması

→ İş ölçümlerinin yanı sıra; risk bölgelerine ait verilerin toplanması ve sonraki iyileştirme çalışmalarına örnek teşkil etmesi

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *